یه خبر دست و پا شکسته از کنسرت های استرالیا به دستم رسید البته هنوز این خبر قطعی نیس  خوده آقای یگانه هم اطلاع دقیقی ندارن ولی بلیط هاش داره به فروش میرسه گفتم اطلاع بدم ....عاشقتونم تابعد